Igaühel on võimalus anda enda panus, et inimeste elud võiksid saada muudetud

Alfa on mitmenädalane kursus internetis või kohapeal, mis loob avatud keskkonna, kus inimestel on võimalik arutleda elu suurte küsimuste üle
Eelmisel aastal

Umbes 30 000 kirikut ja organisatsiooni korraldasid Alfa kursusi, kus osales kokku üle 1,3 miljoni inimese.

Mis on Alfa?

Alfa on kohalike koguduste jaoks loodud töövahend, mis põhineb külalislahkusel, jagamisel ja avatud aruteludel. Sama Alfa kursuse sisu kasutatakse erinevates kristlikes konfessioonides kõikjal üle maailma ning see annab ühise väljundi kuulutustööle, teenimisele ja tunnistamisele. Miljonid inimesed on kogenud Alfat enam kui 100 riigis ja enam kui 100 keeles üle maailma.

Milline näeb välja Alfa kohtumine?

Külalislahkus

Kõik kohtumised algavad ühise koosviibimisega, kus on võimalik lõõgastuda ja luua sõprussidemeid. See võib toimuda virtuaalselt kohvi juues või ühise söömisega. Ühine söömine loob võimaluse suhtlemiseks ja oma elu jagamiseks sügavamal tasandil.

Loeng

Alfa loeng on mõeldud selleks, et kaasata inimesi erinevatelt elualadelt ja anda inspiratsiooni vestluseks. Loengutes käsitletakse elu ja usu suuri küsimusi ning räägitakse kristliku usu põhitõdedest. Loengutes käsitletakse teemasid nagu “Kes on Jeesus?”, “Miks ja kuidas palvetada?”, “Kuidas Jumal meid juhib?”

Arutelu

Grupiarutelu annab inimestele võimaluse jagada oma mõtteid loengu osas, kuulata teiste arvamusi ja anda oma osa, et luua aus, sõbralik ja avatud keskkond.

Kas oled valmis Alfa korraldamiseks?

Kuidas alustada?

Kui oled registreerinud omale internetis konto, siis näitame sulle, kuidas on võimalik luua avatud õhkkond ja kus inimesed, kes tavaliselt kirikus ei käi, võivad tunda ennast mugavalt rääkides Jumalast.

Pakume materjale ja koolitust, et anda meeskonnale vahendid Alfa kursuse läbiviimiseks ja inspireerimaks koguduse liikmeid oma sõprade kutsumiseks.

Saate kohese juurdepääsu Alfa materjalidele ja juhenditele, et Alfa kursust korraldada ning tekitada teemadel kaasahaaravat arutelu.

Alusta

Kõik Alfa läbiviimiseks vajalik on veebis kättesaadav ja tasuta alla laetav. Seega saab igaüks osaleda elude muutumises.

Avasta rohkem

Leia Alfa enda lähedal

Leia Alfa

Alusta Alfa korraldamist

Korralda Alfat

Loengute osade eelvaade

Alfa videoloengute eelvaade