Toeta Eesti Alfa tööd

Alfa töö toetub täielikult annetajate abile. Iga annetus aitab arendada Alfa tööd Eestis ja varustada kogudusi materjalidega evangeeliumi jagamiseks.

Alfa tööd on võimalik toetada, kandes oma rahalise toetuse järgnevale kontole:

Saaja nimi: MTÜ EESTI ALFA
Konto number: EE792200221046129889
Selgitus: Toetus

Milleks toetust kasutatakse?

Hetkel vajame rahalisi vahendeid tõlketööde tellimiseks ja materjalide kirjastamiseks. 2024. aastal kogume toetusi Alfa peretöö materjalide tõlkimiseks ja trükkimiseks, et anda välja uuendatud töövihikud ja õppevideod.