Eesti Alfa koolituspäev tõi kokku osalejaid üle Eesti

27. jaanuaril 2024 toimus Eesti Alfa koolituspäev, mis tõi kokku koguduste Alfa meeskonnad, kes juba Alfat korraldavad, kui ka neid, kes sooviksid sellega alustada. Päeva eesmärk oli varustada osalevaid meeskondi teadmiste ja materjalidega, et Alfat veelgi edukamalt korraldada.

Esimeses sessioonis jagasid Janek Pallase ja Veikko Võsu oma kogemusi sellest, milline on õige Alfa „retsept“ ja millised on rahvusvahelised parimad praktikad kursuse läbiviimisel. Pärast lõunat jätkus päev teise sessiooniga, mille käigus Alur Õunpuu ja Ago Lilleorg jagasid koguduste rajamise ja kasvuga seotud kogemusi ning kuidas kasutada Alfa kursust nende eesmärkide saavutamisel. Päeva viimases sessioonis jagasid abielupaarid Mihkel ja Eliisabet Rehepapp ning Andrus ja Ulvi Reeder oma kogemusi Abielukursuse korraldamisega seoses.

Kuigi päevane programm oli tihe ja sisukas, siis oli ka piisavalt aega omavahel suhtlemiseks ja teiste Alfa tegijatega tutvumiseks. Südamest tänu kõikidele kõnelejatele ja abilistele, kes aitasid korraldada igati meeldejääva ja inspireeriva päeva.